Overzicht Projecten 

 

           

Naar Zijn beeld 

het leven en sterven van Philip Henry

​door Matthew Henry (1662-1714)

Een vertaling van:

An Account of the Life and Death of Mr. Philip Henry

 

Inmiddels verschenen !   

541 pagina's,  € 39,50

 

 

 

 

 

 

Theoretisch-praktische godgeleerdheid

door Petrus van Mastricht (1630-1706)

 

een zorgvuldig hertaalde uitgave in hedendaags Nederlands

van 'Beschouwende en praktikale godgeleerdheit', (1749/53)

 

Zesdelige serie van in totaal ca. 4400 pagina’s  

Inmiddels zijn deel 1,2 en 3 verschenen.

Deel 4 zal DV november 2020 verschijnen.

 

 

 

 

 

 

Eerste, middelste en laatste dingen

door Isaac Ambrosius (1604-1664)

 

een nieuwe vertaling uit het Engels

van Prima, media and ultima; the first, middle and last things

 

in voorbereiding, verschijnt DV 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

De Kruistriomf van Vorst Messias

Reeds verschenen

Het Hooglied van Salomo

door Abraham Hellenbroek (1658-1761)

 

in voorbereiding, verschijnt DV 2022

 

De Fontein des Levens

 door Arthur Hildersham (1563-1632)

 

Is verschenen!

Psalm 51

Verklaard en toegepast in 152 meditaties

  door Arthur Hildersham (1563-1632)

©  Stichting Gereformeerd Erfgoed. All Rights Reserved   

Stichting  Gereformeerd  Erfgoed 

heeft  de status 'culturele ANBI'