Overzicht Projecten 

 

           

Naar Zijn beeld 

het leven en sterven van Philip Henry

​door Matthew Henry (1662-1714)

Een vertaling van:

An Account of the Life and Death of Mr. Philip Henry

 

Inmiddels verschenen !   

541 pagina's,  € 39,50

 

 

 

 

 

 

Theoretisch-praktische godgeleerdheid

door Petrus van Mastricht (1630-1706)

 

een zorgvuldig hertaalde uitgave in hedendaags Nederlands

van 'Beschouwende en praktikale godgeleerdheit', (1749/53)

 

Zesdelige serie van in totaal ca. 4400 pagina’s  

Inmiddels zijn deel 1,2,3 en 4 verschenen.

Deel 5 en 6 zullen DV eind 2021/ begin 2022 verschijnen.

 

 

 

 

 

 

Eerste, middelste en laatste dingen

door Isaac Ambrosius (1604-1664)

 

een nieuwe vertaling uit het Engels

van Prima, media and ultima; the first, middle and last things

 

in voorbereiding, verkrijgbaar vanaf 7 oktober 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

De Kruistriomf van Vorst Messias

Reeds verschenen

Het Hooglied van Salomo

door Abraham Hellenbroek (1658-1761)

 

in voorbereiding, verschijnt DV 2022

 

De Fontein des Levens

 door Arthur Hildersham (1563-1632)

 

Is verschenen!

 

Proeve des geloofs

 door Gerardus van Aalst (1678-1759)

Is verschenen!

Verkrijgbaar in de boekhandel

Christus gekruist

 door James Durham (1622-1658)

Heidelbergse Catechismus

 door ds. Joh. van der Kemp (1664-1718)