Project

Johannes van der Kemp

Verklaring

Heidelbergse catechismus

Johannes van der Kemp (1664-1717)

De christen geheel en al eigendom van Christus in leven en sterven

vertoont in 53 predikaties

over de Heidelbergse Catechismus

in voorbereiding

©  Stichting Gereformeerd Erfgoed. All Rights Reserved   

Stichting  Gereformeerd  Erfgoed 

heeft  de status 'culturele ANBI'