Doneren

De Stichting Gereformeerd Erfgoed heeft de status 'culturele ANBI' (meer info hierover onderaan deze pagina)

Wilt u de stichting financieel ondersteunen?

 

 

 

         Dat kan op een aantal manieren:

         ·   een eenmalige gift

         ·   een periodieke schenking

         ·   een nalatenschap

Eenmalige gift

Wilt u een eenmalige gift doen? 

Vul dan onderstaande gegevens in en u ontvangt een

email ter bevestiging met ons IBAN-nummer.

 

 

 

 

 

 

.

 

Schenken bij leven - periodieke schenking

Wat betreft het schenken bij leven is het fiscaal erg interessant om dit vast te leggen met een periodieke gift. U maakt regelmatig (minimaal eenmaal per jaar) een even hoge gift over en legt deze schenking voor tenminste 5 jaar vast in een overeenkomst. Dit verzekert u van een maximaal belastingvoordeel over de schenking. Hiervoor dient u een ‘Overeenkomst Periodieke Gift in Geld’ in te vullen en te ondertekenen. Deze vult u zo volledig mogelijk in, en stuurt u op naar ons postadres. Wij zullen dan het formulier z.s.m. ondertekenen en terugzenden.

Ons postadres is: Stichting Gereformeerd Erfgoed, Ambachtsherenweg 18, 3264 SE
Nieuw-Beijerland.

 

Klik hier om het formulier te downloaden (PDF)

 

 

Legateren

 

Het opstellen van een testament is een gevoelig onderwerp waarover in de regel weinig wordt gesproken. Juist het feit dat de opsteller wordt bepaald bij het levenseinde maakt de laatste wilsbeschikking een tere en strikt persoonlijke zaak. Toch is het belangrijk om tijdig een testament op te stellen, zeker als u naast familieleden ook één of meer goede doelen wilt gedenken. Omdat duidelijkheid te geven over schenken en legateren ten behoeve van Stichting Gereformeerde Erfgoed, hebben we notaris Van Driel gevraagd de mogelijkheden uiteen te zetten.

 

Nalaten na overlijden

Schenken na overlijden kan uitsluitend via een notarieel opgesteld testament. Alle zelf opgestelde brieven en laatste wensenboekjes zijn niet rechtsgeldig. Veel mensen hebben geen testament. Dit betekent dat hun erfenis volgens de regels van de wet wordt afgehandeld. Dit kan een andere uitkomst geven dan de overledene eigenlijk wenste. In de praktijk zijn daar schrijnende voorbeelden van bekend. Het is daarom belangrijk dat mensen met specifieke wensen deze vastleggen bij de notaris. Wie de Stichting Gereformeerd Erfgoed of een ander doel iets wil nalaten, kan dit doen middels een legaat in het testament. Hierover hoeft u geen erfbelasting te betalen, zodat het gehele bedrag ten goede komt aan Gereformeerd Erfgoed.

 

Houdbaarheidsdatum testament

Notaris Van Driel maakt in zijn dagelijkse praktijk regelmatig pijnlijke situaties mee als het gaat om de nalatenschap. Vooral testamenten ouder dan 10 jaar hebben juridisch gesproken de houdbaarheidsdatum overschreden en vragen om bijstelling. Het advies van de heer van Driel luidt dan ook om bestaande testamenten te laten toetsen aan de nieuwe wetgeving. Bij die gelegenheid kan men desgewenst ook een goed doel laten opnemen.

 

Vragen

Stichting Gereformeerd Erfgoed heeft in de persoon van J.A. van de Velde een deskundige in huis die de diverse mogelijkheden persoonlijk in kaart brengt. Hij is bereikbaar via telefoon 06-53220070 of e-mail info@gereformeerderfgoed.nl

Ook notaris Van Driel geeft u vanuit zijn onafhankelijke positie graag advies.

Hij is werkzaam bij Notariskantoor Van der Straaten te Mijnsheerenland en bereikbaar op nummer 0186-601222.

ANBI

De Stichting Gereformeerd Erfgoed heeft de status 'culturele ANBI'.

Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek.

Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken.

Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

Wanneer u kiest voor de ‘limited edition-gift van € 1000,- of meer’, dient u bij uw belastingaangifte € 450,- (de waarde van deze speciale zes-delige serie) in mindering te brengen op het bedrag van uw gift.

Stichting Gereformeerd Erfgoed

Secretariaat: Wilhelminastraat 69 - 3264 XR - Nieuw-Beijerland

RSIN (Fiscaal nummer): 857323337

KvK-nummer: 68153309

IBAN-nummer: NL41 RABO 0317 0227 68

Bedankt voor uw toezegging! U ontvangt een email ter bevestiging.